Vi är certifierade enligt Närfiskat!

 

 

Ett hållbart utnyttjande av fiskresurserna är en viktig fråga som berör dagens konsumenter. Man vill ha information om fiskens ursprung och kännedom om att den kommer från hållbara bestånd. År 2011 startar ett EU-projekt vars syfte för fisket är att förvalta fiskbestånden på sådant sätt att man kan tillåta ett hållbart uttag på lång sikt. Projektet skall vara genomfört 2015. Den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) kommer också att satsa på ett hållbart fiske och att höja den europeiska fiskens anseende som ett livsmedel som fångas på ett ansvarsfullt sätt.

 

Läs mer på www.narfiskat.se

Svensk Fjällröding AB © 2010